Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

Leczenie osteoporozy

Prof. UM dr hab. med. Piotr Leszczyński
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • specjalista densytometrii klinicznej
 • Certyfikat EULAR (The European Against Rheumatism - Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem) do wykonywania ultrasonografii narządu ruchu
 • Cetyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej (ISCD)
godziny przyjęć: czwartki od godz.  15.30
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • kwalifikacja do leczenia i terapia dożylna preparatem infliksymab
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych ( specjalizacja I° - 1994 r., specjalizacja II° - 1998 r.)
 • specjalista reumatolog (specjalizacja II° - 2004 r.)
 • specjalista densytometrii klinicznej (posiada międzynarodowy certyfikat diagnostyki i leczenia osteoporozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej – 2006 r.)
Stopnie naukowe
 • tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych; habilitacja z zakresu badań densytometrycznych i osteoporozy; doktorat z zakresu reumatologii na temat zmian sercowych u chorych na toczeń układowy;
Praktyka naukowa
 • Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Kierownik Pracowni Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej

Praktyka zawodowa
 • od 2009 r. ordynator  - Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3
 • staż pracy w reumatologii 20 lat

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zapalnych stawów takich jak:

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • łuszczycowe zapalenie stawów,
 • toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, zapalenie wielomięśniowe, polimialgia reumatyczna,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • reaktywne zapalenia stawów, twardzina, dna moczanowa, zmiany stawowe w przebiegu boreliozy,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych, kręgosłupa, rąk i stóp,
 • bóle krzyża, kręgosłupa szyjnego i piersiowo-lędźwiowego,
 • diagnostyka bóli stawowych i bóli mięśniowych.

Wykonuje nakłucia dostawowe odbarczające stawy i okołostawowe z podaniem leków, wykonuje USG narządu ruchu oraz nakłucia dostawowe pod kontrolą USG.

Ma ogromne doświadczenie w nowoczesnym leczeniu chorób reumatycznych lekami biologicznymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń układowy, osteoporoza).

Diagnozuje i leczy osteoporozę oraz inne choroby metaboliczne kości.
Ma bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji badań densytometrycznych różnymi metodami (wykonał osobiście ponad 30 tys. badań densytometrycznych metodą DXA i QUS) oraz morfometrii trzonów kręgowych.

Posiada praktyczne doświadczenie w stosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych w chorobach reumatycznych, jak i w osteoporozie.

Uczestniczy w wielu badaniach klinicznych I-III fazy nad innowacyjnymi metodami leczniczymi z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych oraz chorób metabolicznych kości, w tym osteoporozy.

Prace naukowe Posiada w swoim dorobku liczne prace naukowe polskie i zagraniczne, głównie na z zakresu diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych i osteoporozy.
Towarzystwa naukowe
Jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa  Reumatologicznego (PTR),
   • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
   • obecnie sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
   • były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
   • Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • Towarzystwa Internistów Polskich,
 • Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Osteoporozy.
Także:
 • członek założyciel Wielkopolskiego Kolegium Osteoporozy i Polskiego Kolegium Osteoporozy,
 • współzałożyciel Biuletynu Informacyjnego "Osteoporoza".
 • organizator corocznych konferencji naukowych ZDROWE KOŚCI, które odbywają się w Poznaniu
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych dotyczących chorób reumatycznych, chorób metabolicznych kości i osteoporozy.
Certyfikaty
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
godziny przyjęć: wtorki od godz. 15.30
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • kwalifikacje do leczenia i terapia dożylna preparatem infliksymab
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • usg stawów oraz kwalifikacja do nakłuć pod kontrolą usg
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista II stopnia chorób wewnętrznych
 • specjalista reumatolog
Stopnie naukowe praca doktorska z zakresu kardiologii – elektrofizjologia serca, badania Holterowskie
Praktyka
 • Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
 • Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Prace naukowe Posiada w swoim dorobku liczne prace z zakresu chorób zapalnych kości i stawów, chorób układowych tkanki łącznej, osteoporozy i zaburzeń metabolizmu tkanki kostnej oraz zmienności rytmu serca w chorobie wieńcowej. Jest aktywnym uczestnikiem wielu konferencji krajowych i zagranicznych.
Towarzystwa naukowe
Jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych, Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy
 • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
dr n. med.  Tomasz Szafrański
  specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • Certyfikat EULAR (The European Against Rheumatism - Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem) na wykonywanie ultrasonografii narządu ruchu
godziny przyjęć: środa, piątek od godz. 15.30
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • usg stawów
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2007 r.)
 • specjalista reumatolog
Praktyka
 • Szpital Wielospecjalistyczny Puszczykowo
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Grodzisk Wielkopolski
 • Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Kursy

Ukończył kursy USG narządu ruchu:

 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu” (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii)
 • „USG dla reumatologów” (Centrum Diagnostyki Obrazowej Cedus)
 • „Musculoskeletal Sonography Course for Reumatologists” (European League Against Rheumatism - EULAR)
Towarzystwa naukowe
Jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • Towarzystwa Internistów Polskich
Certyfikaty
dr n. med. Katarzyna Torzyńska
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
godziny przyjęć: piątek 10.00 – 12.00
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista kardiolog
 • specjalista reumatolog
Stopnie naukowe
 • praca doktorska z zakresu kardiologii – elektrofizjologia serca
Praktyka
 • Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Poradnia Chorób Tkanki Łącznej - Szpital im. J. Strusia w Poznaniu
Prace naukowe Prace naukowe z zakresu zmienności rytmu serca
Towarzystwa naukowe
Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
lek. med. Mateusz Kokot
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog

 • specjalista chorób wewnętrznych

godziny przyjęć: piątki 13.00 – 17.00
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2008r.)
 • specjalista reumatolog
Praktyka
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SP ZOZ MSW
 • Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Kursy
 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii)
 • Kurs USG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Towarzystwa naukowe Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego