Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

Kość udowa

Podczas badania przeprowadzanego w pozycji leżącej na plecach zostaje wykonany pomiar gęstości mineralnej kości (ang. BMD – Bone Mineral Density) w całej kości udowej (ang. total hip) oraz w szyjce kości udowej (ang. femoral neck). Mimo standardowego wykonywania pomiaru BMD jednej kości udowej (lewej lub prawej) istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru obu kości udowych (ang. dual femur) oraz oznaczenia długości szyjki kości udowej (ang. hip axis lenght), która jest niezależnym czynnikiem ryzyka złamania.

W przypadku pomiarów kolejnych aparat LUNAR PRODIGY ADVANCE z oprogramowaniem enCORE porównuje procentowo wyniki z poprzednimi oznaczeniami i umiejscawia je na wydruku, który otrzymuje pacjent.

Standardowo zaleca się wykonywanie takich oznaczeń co 12 miesięcy, na tym samym aparacie , w tej samej lokalizacji oraz najlepiej przy tej samej osobie obsługującej urządzenie (najmniejszy błąd pomiarowy).

Badanie zostaje wykonane przy niskich względem klasycznej metody RTG awkach promieniowania jonizującego. Jest więc bezpieczniejsze i mniej szkodliwe oraz istnieje możliwości ponownego badania w krótkim czasie. Poza tym zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych gwarantuje wysoką jakość obrazu oraz standaryzowaną procedurę pomiaru.

Wg zaleceń Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej (ang. International Society for Clinical Densytometry) z roku 2007 pomiar gęstości mineralnej kości (ang. BMD – Bone Mineral Density) kręgosłupa lędźwiowego L1 – L4 oraz kości udowej (ang. total hip) jest zalecany do łącznej oceny z wynikami morfometrycznym metodą DXA (VFA ang. Vertebral Fracture Assessment) oraz kliniczną oceną czynników ryzyka złamań.