Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

Lekarze specjaliści

Prof. UM dr hab. med. Piotr Leszczyński
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • specjalista densytometrii klinicznej
 • Certyfikat EULAR (The European Against Rheumatism - Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem) do wykonywania ultrasonografii narządu ruchu
 • Certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej (ISCD)
godziny przyjęć: czwartki  od godz. 15.30
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • kwalifikacja do leczenia i terapia dożylna preparatem infliksymab
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych ( specjalizacja I° - 1994 r., specjalizacja II° - 1998 r.)
 • specjalista reumatolog (specjalizacja II° - 2004 r.)
 • specjalista densytometrii klinicznej (posiada międzynarodowy certyfikat diagnostyki i leczenia osteoporozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej – 2006 r.)
Stopnie naukowe
 • tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych; habilitacja z zakresu badań densytometrycznych i osteoporozy; doktorat z zakresu reumatologii na temat zmian sercowych u chorych na toczeń układowy;
Praktyka naukowa
 • Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Kierownik Pracowni Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej

Praktyka zawodowa
 • od 2009 r. ordynator  - Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3
 • staż pracy w reumatologii ponad 20 lat

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zapalnych stawów takich jak:

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • łuszczycowe zapalenie stawów,
 • toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, zapalenie wielomięśniowe, polimialgia reumatyczna,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • reaktywne zapalenia stawów, twardzina, dna moczanowa, zmiany stawowe w przebiegu boreliozy,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych, kręgosłupa, rąk i stóp,
 • bóle krzyża, kręgosłupa szyjnego i piersiowo-lędźwiowego,
 • diagnostyka bóli stawowych i bóli mięśniowych.

Wykonuje nakłucia dostawowe odbarczające stawy i okołostawowe z podaniem leków, wykonuje USG narządu ruchu oraz nakłucia dostawowe pod kontrolą USG.

Ma ogromne doświadczenie w nowoczesnym leczeniu chorób reumatycznych lekami biologicznymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń układowy, osteoporoza).

Diagnozuje i leczy osteoporozę oraz inne choroby metaboliczne kości.
Ma bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji badań densytometrycznych różnymi metodami (wykonał osobiście ponad 30 tys. badań densytometrycznych metodą DXA i QUS) oraz morfometrii trzonów kręgowych.

Posiada praktyczne doświadczenie w stosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych w chorobach reumatycznych, jak i w osteoporozie.

Uczestniczy w wielu badaniach klinicznych I-III fazy nad innowacyjnymi metodami leczniczymi z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych oraz chorób metabolicznych kości, w tym osteoporozy.

Prace naukowe Posiada w swoim dorobku liczne prace naukowe polskie i zagraniczne, głównie na z zakresu diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych i osteoporozy.
Towarzystwa naukowe
Jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa  Reumatologicznego (PTR)
   • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
   • obecnie sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
   • były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
   • Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • Towarzystwa Internistów Polskich,
 • Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Osteoporozy.
Także:
 • członek założyciel Wielkopolskiego Kolegium Osteoporozy i Polskiego Kolegium Osteoporozy,
 • współzałożyciel Biuletynu Informacyjnego "Osteoporoza".
 • organizator corocznych konferencji naukowych ZDROWE KOŚCI, które odbywają się w Poznaniu

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych dotyczących chorób reumatycznych, chorób metabolicznych kości i osteoporozy.

Certyfikaty
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
godziny przyjęć: wtorki od godz. 15.30
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • kwalifikacje do leczenia i terapia dożylna preparatem infliksymab
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • usg stawów oraz kwalifikacja do nakłuć pod kontrolą usg
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista II stopnia chorób wewnętrznych
 • specjalista reumatolog
Stopnie naukowe praca doktorska z zakresu kardiologii – elektrofizjologia serca, badania Holterowskie
Praktyka
 • Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3
 • Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Prace naukowe Posiada w swoim dorobku liczne prace z zakresu chorób zapalnych kości i stawów, chorób układowych tkanki łącznej, osteoporozy i zaburzeń metabolizmu tkanki kostnej oraz zmienności rytmu serca w chorobie wieńcowej. Jest aktywnym uczestnikiem wielu konferencji krajowych i zagranicznych.
Towarzystwa naukowe
Jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych, Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy
 • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
dr n. med.  Tomasz Szafrański
  specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • Certyfikat EULAR (The European Against Rheumatism - Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem) na wykonywanie ultrasonografii narządu ruchu
godziny przyjęć: środa, piątek od godz. 15.30
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • usg stawów
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2007 r.)
 • specjalista reumatolog
   
Praktyka
 • Szpital Wielospecjalistyczny Puszczykowo
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Grodzisk Wielkopolski
 • Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
 Kursy

Ukończył kursy USG narządu ruchu:

 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii)
 • "USG dla reumatologów" (Centrum Diagnostyki Obrazowej Cedus)
 • "Musculoskeletal Sonography Course for Reumatologists" (European League Against Rheumatism - EULAR)

 

 

Towarzystwa naukowe
Jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
 • Towarzystwa Internistów Polskich.
Certyfikaty
dr n. med. Katarzyna Torzyńska
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
godziny przyjęć: piątek 10.00 – 12.00
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Stopnie naukowe
 • praca doktorska z zakresu kardiologii – elektrofizjologia serca
Praktyka
 • Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Poradnia Chorób Tkanki Łącznej - Szpital im. J. Strusia w Poznaniu
Prace naukowe Prace naukowe z zakresu zmienności rytmu serca
Towarzystwa naukowe
Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
lek. med. Ewa Dudziec
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
godziny przyjęć: piątki 14.00 – 16.00
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • badanie kapilaroskopowe
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2010 r.)
 • specjalista reumatolog (2014 r.)
Praktyka
 • Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
 • Poradnia Chorób Tkanki Łącznej - Szpital im. J. Strusia w Poznaniu
Kursy
 • Kursy kapilaroskopii i USG narządu ruchu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Towarzystwa naukowe Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Certyfikaty
lek. med. Mateusz Kokot
specjalizacje:
 • specjalista reumatolog

 • specjalista chorób wewnętrznych

godziny przyjęć: piątki 13.00 – 17.00
 
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2008r.)
 • specjalista reumatolog
Praktyka
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SP ZOZ MSW
 • Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Kursy
 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii)
 • Kurs USG Polskiego Towarzystwa Reumatologiczneg
Towarzystwa naukowe Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
dr n. med. Paweł Zalita
specjalizacje:
 • specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
godziny przyjęć:
 • poniedziałek:  godz. 16.00 - 18.00
 
 • ortopedia
 • usg
 • Specjalizuje się w leczeniu chorób i stanów pourazowych kończyn dolnych: takich jak
 • deformacje stóp: paluch koślawy,paluch sztywny, palce młotkowate, metatarsalgia
 • uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego, w tym więzadła krzyżowego przedniego
 • uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego
 • stany pourazowe stawu skokowego

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Stopnie naukowe
 • doktor nauk medycznych
Praktyka
 • Halluxmed Klinika Jackowiak w Przeźmierowie
 • Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Temat rozprawy doktorskiej:"Wpływ zastosowania osocza bogatopłytkowego na wczesne wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) stawu kolanowego przy użyciu ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego"
 • Specjalizacja: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Towarzystwa naukowe

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr.)

 

Certyfikaty
dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka
specjalizacje:
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • specjalista gastroenterologii
                                                                                                  
godziny przyjęć: środy  15.00 - 20.00
 
 • przypadki gastroenterologiczne
 • porady i leczenie w niedożywieniu
 • leczenie otyłości

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista II stopnia chorób wewnętrznych
Stopnie naukowe
 • praca doktorska z zakresu gastroenterologii i infekcji Helicobacter pylori, tytuł doktora nauk medycznych
Praktyka
 • Klinika Gastroenterologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Medycznego
  w Poznaniu
 • staż pracy 15 lat

Żywienie

Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką żywienia, prowadzi w szpitalu żywienie pozajelitowe i dojelitowe, posiada doświadczenie w terapii żywieniowej w zakresie niedożywienia i otyłości. Pacjenci z problemami otyłości w trakcie wizyty oceniani są pod względem składu ciała, zawartości tłuszczu, wody, tkanki tłuszczowej.

Gastroenterologia

Od kilkunastu lat prowadzi i zajmuje się leczeniem pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohne’a).

 Prace naukowe  Posiada w swoim dorobku kilka prac naukowych z zakresu gastroenterologii i żywienia.
Towarzystwa naukowe
Jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego,
 • Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
 • Europejskiego Stowarzyszenia Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego ESPEN.

Systematycznie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych gastroenterologicznych i żywieniowych.

dr n. med. Michał Waśniewski
specjalizacje:
 • specjalista kardiolog
godziny przyjęć: czwartki  15.30 - 18.30
 
 • zaburzenia rytmu serca
 • elektrofizjologia i stymulacja
 • kardiologia
                                                                                                                        

Więcej informacji

Specjalizacje
 • specjalista kardiolog
Stopnie naukowe
 • tytuł doktora nauk medycznych
Praktyka
 • I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • staż pracy 15 lat
Zakres leczonych chorób i wykonywanych zabiegów:
 • zaburzenia rytmu i przewodnictwa
 • stymulatory i defibrylatory serca
 • zabiegi ablacji zaburzeń rytmu
Prace naukowe Posiada w swoim dorobku prace naukowe z zakresu kardiologii.
Towarzystwa naukowe
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Sekcji Rytmu Serca PTK.