Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

Morfometria kręgosłupa

MORFOMETRIA KRĘGOSŁUPA (VFA ang. Vertebral Fracture Assessment)
Podczas jednego badania przeprowadzony zostaje pomiar wysokości oraz ocena deformacji trzonów kręgowych w części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa (T4 – L4).

Aparat z wysoką precyzją analizuje, identyfikuje oraz klasyfikuje złamania trzonów kręgowych.
W badaniu morfometrycznym metodą DXA (VFA ang. Vertebral Fracture Assessment) w przeciwieństwie do tomografii komputerowej (KT) i rezonansu magnetycznego (MRI) standardowo dokonuje się obliczeń wysokości trzonów kręgowych (w cm) i porównuje się do normy właściwej dla płci, wieku i wzrostu.

Badanie zostaje wykonane przy niskich względem klasycznej metody RTG dawkach promieniowania jonizującego. Jest więc bezpieczniejsze i mniej szkodliwe. Oprócz tego daje możliwość ponownego badania w krótkim czasie. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych gwarantuje wysoką jakość obrazu oraz standaryzowaną procedurę pomiaru.

Wg zaleceń Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej (ang. International Society for Clinical Densytometry) z roku 2007 metoda VFA (morfometria) jest zalecana do łącznej oceny z wynikami densytometrii kręgosłupa i kości udowej w ocenie ryzyka złamań u chorych z podejrzeniem osteoporozy.