Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

Morfometria

To   metoda   densytometryczna   pozwalająca   wykryć   złamania   trzonów   kręgowych. 

Morfometria jest metodą nowoczesną, komputerową i bezbolesną  dla  pacjenta.  Można  ją wykonać przy jednoczesnym oznaczaniu gęstości mineralnej kości i dotyczy części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa, gdzie najczęściej występują złamania kręgów.

Dokładnie określa miejsce złamania, stopień jego zaawansowania i rodzaj. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej czy konwencjonalnych zdjęć rentgenowskich cechuje się małą dawką promieniowania X, a w odróżnieniu od rezonansu magnetycznego dokładnie mierzy kręgi podejrzane o złamanie.

Zalecana jest w diagnostyce ostrych i przewlekłych dolegliwości bólowych części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa. Złamania trzonów kręgów są często bezobjawowe, mogą nie dawać dolegliwości bólowych.

Wskazania do badania morfometrycznego

Oficjalne stanowisko ISCD z 2005 r. i z póżniejszymi zmianami w 2007 r. w zakresie wskazań do badania VFA (Vertebral Fracture Assessment)

  • Udokumentowana utrata wysokości ciała >2 cm lub >4 cm od młodości
  • Przebyte złamanie powyżej 50 roku życia
  • Długoterminowa terapia glikokortykosteroidami
  • Inne przesłanki sugerujące obecność złamania trzonu kręgu, które nie zostało dotychczas zdiagnozowane

Jak przebiega badanie morfometryczne?

Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut, jest zupełnie bezbolesne i nieszkodliwe dla zdrowia. Do samego badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Pacjent nie musi się też rozbierać. Konieczne jest jednak odsunięcie z badanego obszaru części metalowych, takich jak: suwaki, klamry od pasków, metalowe guziki, biżuteria.

Dla wygody pacjenta warto przyjść ubranym w strój nieograniczający ruchu, najlepiej pozbawiony metalowych elementów.

Do badania należy położyć się na plecach na specjalnym stole/łóżku.

Ramię densytometru przesuwa się nad ocenianym fragmentem kośćca. Na ekranie komputera pojawia się obraz kręgosłupa i dokonywany jest pomiar wysokości w cm oraz ocena deformacji trzonów kręgów części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa .

Pacjent otrzymuje  wydruk z wynikiem przeprowadzonego badania.