Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

Ultrasonografia Narządu Ruchu

Ultrasonografia narządu ruchu w ciągu ostatnich lat stała się integralnym elementem w diagnostyce i terapii chorób reumatycznych. Wykonywane w naszym ośrodku badania ukierunkowane są w szczególności na obrazowanie zmian stawowych w przebiegu chorób obejmujących układ mięśniowo-szkieletowy takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, toczeń układowy, twardzina układowa.

Badanie ultrasonograficzne narządu ruchu pełni istotną rolę w diagnostyce różnicowej wczesnego zapalenia stawów. Ma udowodnioną skuteczność we wczesnym wykrywaniu nadżerek występujących w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów na powierzchni kości przed ich ujawnieniem w klasycznym badaniu rentgenowskim. Ponadto jednoczasowe zastosowanie podczas badania techniki naczyniowej Power Doppler umożliwia ocenę aktywności zapalnej w obrębie chorobowo zajętych stawów. Wszystko to jest niezwykle pomocne w postawieniu diagnozy przez lekarza reumatologa i pozwala na szybkie wdrożenie celowanej i skutecznej terapii.

Wykonujemy również nakłucia stawów i torbieli pod kontrolą ultrasonografii co umożliwia niezwykle precyzyjne pobranie płynu stawowego do badań diagnostycznych, a w przypadku wskazań jednoczasowe podanie leków dostawowo lub okołostawowo.
Wykonujący badania mają duże doświadczenie w stosowaniu techniki USG w diagnostyce reumatologicznej i posiadają odpowiednie certyfikaty, w tym Musculoskeletal Sonography Course for Rheumatologists wydany przez EULAR (The European Against Rheumatism – Europejską Ligę do Walki z Reumatyzmem).