Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

USG narządu ruchu

Badanie ultrasonograficzne narządu ruchu pełni istotną rolę w diagnostyce różnicowej wczesnego zapalenia stawów.

Ma udowodnioną skuteczność we wczesnym wykrywaniu nadżerek występujących w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów na powierzchni kości przed ich ujawnieniem w klasycznym badaniu rentgenowskim.

Ponadto jednoczasowe zastosowanie podczas badania techniki naczyniowej Power Doppler umożliwia ocenę aktywności zapalnej w obrębie chorobowo zajętych stawów. (patrz Oferta badań)

Wszystko to jest niezwykle pomocne w postawieniu diagnozy przez lekarza reumatologa i pozwala na szybkie wdrożenie celowanej i skutecznej terapii.

Wykonujemy również nakłucia stawów i torbieli pod kontrolą ultrasonografii, co umożliwia niezwykle precyzyjne pobranie płynu stawowego do badań diagnostycznych, a w przypadku wskazań jednoczasowe podanie leków dostawowo lub okołostawowo.

Zapraszamy!

Oferta badań, Rekomendacje