Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych

Specjaliści reumatolodzy

diagnostyka i leczenie

ośrodek badań klinicznych

x-ray

Wokół endoprotezy kości udowej

Wysoce specjalistyczna procedura, przeznaczona dla pacjentów po endoprotezoplastyce stawów biodrowych, umożliwiająca analizę gęstości mineralnej kości (ang. bone mineral density - BMD) wokół trzpienia jakiejkolwiek endoprotezy.

Badanie jest przydatne do monitorowania zmian gęstości kości w strefach Gruena, co umożliwia oszacowanie ryzyka obluzowania endoprotezy w przyszłości. Oznaczenie powinno być wykonane bezpośrednio po zabiegu ortopedycznym, a następnie w pierwszym roku po operacji przynajmniej dwukrotnie.