Badania kliniczne

Szczególne nasze zainteresowanie i doświadczenie w tej materii dotyczy osób chorych na choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę zwyrodnieniową stawów, choroby tkanki łącznej - np. toczeń układowy) czy osteoporozę. Prowadzimy jednak także projekty kardiologiczne, ortopedyczne, neurologiczne i inne.

Badania kliniczne

Cały personel: lekarze, pielęgniarki, technicy laboratoryjni i rejestratorki medyczne, prowadzący badania kliniczne w Medycznym Centrum Hetmańska ma olbrzymie wieloletnie doświadczenie w tej kwestii i jest stale szkolony zgodnie z obowiązującymi zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice). Nasz ośrodek był wielokrotnie monitorowany niezależnymi audytami zewnętrznymi i oceniony bardzo wysoko.

Każde badanie kliniczne jest zaaprobowane przez Ministra Zdrowia oraz Komisję Bioetyczną  odpowiednią dla danego regionu kraju i znajdującą się najczęściej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, ale także przez Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie. Komisja pozwalając na przeprowadzenie badania w Polsce musi jednoznacznie uznać, że korzyści dla chorego płynące z udziału w takim projekcie są większe niż potencjalne niepotrzebne ryzyko. Natomiast ośrodek je prowadzący musi spełniać najwyższe wymagania stawiane dla tego typu nowatorskiej działalności klinicznej. Sponsorami tych badań są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, które przeprowadzają konkretny nowy projekt, aby dowiedzieć się czy innowacyjny preparat lub technika jest bezpieczna i skuteczna w danej jednostce chorobowej.

Informacje dla Pacjentów

Kontakt: sekretariat@centrum-hetmanska.pl

Informacje dla sponsorów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zrówno w przyjmowaniu audytów jak i w kontaktach z Komisją Bioetyczną w procesie przeprowadzania rejestracji badania na terenie Polski.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt na adres mailowy: badania.kliniczne@centrum-hetmanska.pl

Dane kontaktowe

Medyczne Centrum Hetmańska

ul. Hetmańska 55/1
60-218 Poznań

domofon nr 1, I piętro (winda)
skrzyżowanie ulic Głogowska/Hetmańska

tel. 61 864 20 70
tel. kom. 698 806 606
faks 61 864 20 71

Polityka prywatności