Reumatologia

Informacje dla Pacjentów

Kontakt:
tel. 61 864 20 70
tel. kom. 698 806 606
sekretariat@centrum-hetmanska.pl

prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

prof. dr hab. n. med.
Piotr Leszczyński

Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • specjalista densytometrii klinicznej
 • Certyfikat EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology) do wykonywania ultrasonografii narządu ruchu
 • Certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej (ISCD)
Godziny przyjęć

wtorek: od godz.15.00        

czwartek:  od godz. 15.00

Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • kwalifikacja do leczenia i terapia dożylna preparatem infliksymab
 • usg stawów oraz kwalifikacja do nakłuć pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych ( specjalizacja I° - 1994 r., specjalizacja II° - 1998 r.)
 • specjalista reumatolog (specjalizacja II° - 2004 r.)
 • specjalista densytometrii klinicznej (posiada międzynarodowy certyfikat diagnostyki i leczenia osteoporozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej – 2006 r.)
Stopnie naukowe
 • profesor, doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu; habilitacja z zakresu badań densytometrycznych i osteoporozy; doktorat na temat zmian sercowych u chorych na toczeń układowy
Praktyka naukowa
 • Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Kierownik Pracowni Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej

Praktyka zawodowa
 • od 2009 r. ordynator  Oddziału Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Immunoterapii Chorób Reumatycznych - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej  3
 • staż pracy: ponad 20 lat

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zapalnych stawów takich jak:

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • łuszczycowe zapalenie stawów,
 • toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, zapalenie wielomięśniowe, polimialgia reumatyczna,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • reaktywne zapalenia stawów, twardzina, dna moczanowa, zmiany stawowe w przebiegu boreliozy,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych, kręgosłupa, rąk i stóp,
 • bóle krzyża, kręgosłupa szyjnego i piersiowo-lędźwiowego,
 • diagnostyka bóli stawowych i bóli mięśniowych,

Wykonuje nakłucia dostawowe odbarczające stawy i okołostawowe z podaniem leków, wykonuje USG narządu ruchu oraz nakłucia dostawowe pod kontrolą USG.

Ma ogromne doświadczenie w nowoczesnym leczeniu chorób reumatycznych lekami biologicznymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń układowy, osteoporoza).

Diagnozuje i leczy osteoporozę oraz inne choroby metaboliczne kości.
Ma bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji badań densytometrycznych różnymi metodami (wykonał osobiście ponad 30 tys. badań densytometrycznych metodą DXA i QUS) oraz morfometrii trzonów kręgowych.

Posiada praktyczne doświadczenie w stosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych w chorobach reumatycznych, jak i w osteoporozie.

Uczestniczy w wielu badaniach klinicznych I-III fazy nad innowacyjnymi metodami leczniczymi z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych oraz chorób metabolicznych kości, w tym osteoporozy.

Prace naukowe Posiada w swoim dorobku liczne prace naukowe polskie i zagraniczne, głównie  z zakresu diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych i osteoporozy.
Towarzystwa Naukowe
 
 •  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR) 
   • Członek Zarządu Głównego PTR
   • Prezes Oddziału Poznańskiego PTR
   • były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTR
   • Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR
 • Towarzystwo Internistów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Osteoartrologii i Osteoporozy
Także:
 • członek - założyciel Wielkopolskiego Kolegium Osteoporozy i Polskiego Kolegium Osteoporozy,
 • organizator corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych ZDROWE KOŚCI, które od 2010r. odbywają się w Poznaniu,
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych dotyczących chorób reumatycznych, chorób metabolicznych kości i osteoporozy.
Certyfikaty

 

Wyświetl mniej

dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

dr hab. n. med.
Katarzyna Pawlak-Buś

Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Godziny przyjęć

        wtorek: od godz. 15.00

        czwartek: od godz. 15.00

Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • kwalifikacje do leczenia i terapia dożylna preparatem infliksymab
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • usg stawów oraz kwalifikacja do nakłuć pod kontrolą usg
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
Specjalizacje
 • specjalista II stopnia chorób wewnętrznych
 • specjalista reumatolog
Stopnie naukowe
 • praca doktorska z zakresu kardiologii – elektrofizjologia serca, badania Holterowskie
Praktyka
 • Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu; Oddział Reumatologii i Osteoporozy.
 • Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Prace naukowe Posiada w swoim dorobku liczne prace z zakresu chorób zapalnych kości i stawów, chorób układowych tkanki łącznej, osteoporozy i zaburzeń metabolizmu tkanki kostnej oraz zmienności rytmu serca w chorobie wieńcowej. Jest aktywnym uczestnikiem wielu konferencji krajowych i zagranicznych.
Towarzystwa Naukowe

Jest członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych, Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy
 • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Wyświetl mniej

dr n. med. Tomasz Szafrański

dr n. med.
Tomasz Szafrański

Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • Certyfikat EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology) na wykonywanie ultrasonografii narządu ruchu
Godziny przyjęć

     poniedziałek:  od godz. 9.20 

    

Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • usg stawów
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

 

Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2007 r.)
 • specjalista reumatolog
Praktyka
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Oddział Reumatologii i Osteoporozy -( do roku 2017)
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Grodzisk Wielkopolski
 • Szpital Wielospecjalistyczny Puszczykowo
Kursy

Ukończył kursy USG narządu ruchu:

 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii)
 • "USG dla reumatologów" (Centrum Diagnostyki Obrazowej Cedus)
 • "Musculoskeletal Sonography Course for Reumatologists" (European League Against Rheumatism - EULAR)
Towarzystwa naukowe

Jest członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
 • Towarzystwa Internistów Polskich.
Certyfikaty

Wyświetl mniej

dr n. med. Katarzyna Torzyńska

dr n. med.
Katarzyna Torzyńska

Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Godziny przyjęć         poniedziałek - czwartek:  12.00 - 13.30
Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • nowoczesne leczenie chorób autoimmunologicznych lekami biologicznymi
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
Specjalizacje
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Stopnie naukowe
 • praca doktorska z zakresu kardiologii – elektrofizjologia serca
Praktyka
 • Poradnia Chorób Tkanki Łącznej (Poradnia Reumatologiczna) przy Oddziale Reumatologii i Osteoporozy - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia w Poznaniu.
 • Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Prace naukowe Prace naukowe z zakresu zmienności rytmu serca
Towarzystwa Naukowe Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Wyświetl mniej

dr n. med. Ewa Dudziec

dr n. med.
Ewa Dudziec

Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Godziny przyjęć         piątek:  od godz. 11.00
Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • badanie kapilaroskopowe
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2010 r.)
 • specjalista reumatolog (2014 r.)
Praktyka
 • Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J Strusia w Poznaniu: Oddział Reumatologii i Osteoporozy; Poradnia Chorób Tkanki Łącznej (Poradnia Reumatologiczna).
Kursy
 • Kursy kapilaroskopii i USG narządu ruchu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Towarzystwa Naukowe Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Certyfikaty

 

Wyświetl mniej

dr n. med. Katarzyna Wiśniewska

dr n. med.
Katarzyna Wiśniewska

Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Godziny przyjęć wtorek od godz. 16.00
Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • usg stawów
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Godziny przyjęć piątek od godz. 15.00
Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • usg stawów
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Wyświetl mniej

lek. med. Mateusz Kokot

lek. med.
Mateusz Kokot

Specjalizacje:
 • specjalista reumatolog
 • specjalista chorób wewnętrznych
Godziny przyjęć         poniedziałek: od godz. 15.00
Zakres działania:
 • porady reumatologiczne i internistyczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • usg stawów
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
Specjalizacje
 • specjalista chorób wewnętrznych (2008r.)
 • specjalista reumatolog
Praktyka
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu; Oddział Reumatologii i Osteoporozy
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SP ZOZ MSW
Kursy
 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii)
 • Kurs USG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Towarzystwa Naukowe Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Wyświetl mniej

dr n. med. Wiktor Schmidt

dr n. med.
Wiktor Schmidt

Specjalizacje:
 • w trakcie specjalizacji z reumatologii
Godziny przyjęć     środa od godz. 15.00
Zakres działania:
 • porady reumatologiczne
 • diagnostyka i leczenie schorzeń reumatologicznych w pełnym zakresie
 • usg stawów
 • kwalifikacja do nakłuć stawów, kaletek i torbieli pod kontrolą usg
 • nakłucia stawów i blokady więzadłowo-mięśniowe
 • diagnostyka i leczenie osteoporozy
 • kapilaroskopia

 

Stopnie naukowe
 • doktor nauk medycznych; praca doktorska z zakresu chorób wewnętrznych, zakaźnych i reumatologii dotycząca COVID-19
Praktyka naukowa
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu; Oddział Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Immunoterapii Chorób Reumatycznych
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu; Poradnia Tkanki Łącznej - Reumatologiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Chorób Wewnętrznych
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu; Oddział Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Immunoterapii Chorób Reumatycznych 
Praktyka zawodowa

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zapalnych stawów takich jak:

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • łuszczycowe zapalenie stawów,
 • toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, zapalenie wielomięśniowe, polimialgia reumatyczna,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • reaktywne zapalenia stawów, twardzina, dna moczanowa, zmiany stawowe w przebiegu boreliozy,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych, kręgosłupa, rąk i stóp,
 • bóle krzyża, kręgosłupa szyjnego i piersiowo-lędźwiowego,
 • diagnostyka bóli stawowych i bóli mięśniowych,
Prace naukowe
 • autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych dotyczących m. in. COVID-19, tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej czy reumatoidalnego zapalenia stawów
Kursy
 • ukończył liczne kursy dotyczące ultrasonografii narządu ruchu oraz układu naczyniowego
 • kursy kapilaroskopii organizowane przez Europejski Sojusz Stowarzyszeń na rzecz Reumatologii (EULAR), Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR) oraz Wielkopolską Szkołę Ultrasonografii OBRAZ

 

Wyświetl mniej

Dane kontaktowe

Medyczne Centrum Hetmańska

ul. Hetmańska 55/1
60-218 Poznań

domofon nr 1, I piętro (winda)

skrzyżowanie ulic Głogowska/Hetmańska

tel. 61 864 20 70
tel. kom. 698 806 606
faks 61 864 20 71

 

Polityka prywatności