Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne są to programy naukowe nad lekami już stosowanymi lub nowymi. Celem badań klinicznych jest określenie czy nowa forma terapii jest bezpieczna oraz skuteczna w złagodzeniu objawów, czy zatrzymaniu rozwoju choroby. 

Każde badanie kliniczne jest zaaprobowane przez Ministra Zdrowia oraz Komisję Bioetyczną  odpowiednią dla danego regionu kraju i znajdującą się najczęściej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, ale także przez Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie. Komisja pozwalając na przeprowadzenie badania w Polsce musi jednoznacznie uznać, że korzyści dla chorego płynące z udziału w takim projekcie są większe niż potencjalne niepotrzebne ryzyko. Natomiast ośrodek je prowadzący musi spełniać najwyższe wymagania stawiane dla tego typu nowatorskiej działalności klinicznej. Sponsorami tych badań są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, które przeprowadzają konkretny nowy projekt, aby dowiedzieć się czy innowacyjny preparat lub technika jest bezpieczna i skuteczna w danej jednostce chorobowej. W Polsce badania kliniczne są zwykle projektami międzynarodowymi.

Dane kontaktowe

Medyczne Centrum Hetmańska

ul. Hetmańska 55/1
60-218 Poznań

domofon nr 1, I piętro (winda)

skrzyżowanie ulic Głogowska/Hetmańska

tel. 61 864 20 70
tel. kom. 698 806 606
faks 61 864 20 71

 

Polityka prywatności