Morfometria

To metoda densytometryczna pozwalająca wykryć złamania trzonów kręgowych. 

Morfometria jest metodą nowoczesną, komputerową i bezbolesną dla pacjenta. Można ją wykonać przy jednoczesnym oznaczaniu gęstości mineralnej kości i dotyczy części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa, gdzie najczęściej występują złamania kręgów.

Dokładnie określa miejsce złamania, stopień jego zaawansowania i rodzaj. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej czy konwencjonalnych zdjęć rentgenowskich cechuje się małą dawką promieniowania X, a w odróżnieniu od rezonansu magnetycznego dokładnie mierzy kręgi podejrzane o złamanie.

Zalecana jest w diagnostyce ostrych i przewlekłych dolegliwości bólowych części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa. Złamania trzonów kręgów są często bezobjawowe, mogą nie dawać dolegliwości bólowych.

Wskazania do badania morfometrycznego

Oficjalne stanowisko ISCD z 2005 r. i z póżniejszymi zmianami w 2007 r. w zakresie wskazań do badania VFA (Vertebral Fracture Assessment)

  • Udokumentowana utrata wysokości ciała >2 cm lub >4 cm od młodości
  • Przebyte złamanie powyżej 50 roku życia
  • Długoterminowa terapia glikokortykosteroidami
  • Inne przesłanki sugerujące obecność złamania trzonu kręgu, które nie zostało dotychczas zdiagnozowane

Morfometria kręgosłupa (VFA ang. Vertebral Fracture Assessment)

Podczas jednego badania przeprowadzony zostaje pomiar wysokości oraz ocena deformacji trzonów kręgowych w części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa (T4 – L4).

Aparat z wysoką precyzją analizuje, identyfikuje oraz klasyfikuje złamania trzonów kręgowych.
W badaniu morfometrycznym metodą DXA (VFA ang. Vertebral Fracture Assessment) w przeciwieństwie do tomografii komputerowej (KT) i rezonansu magnetycznego (MRI) standardowo dokonuje się obliczeń wysokości trzonów kręgowych (w cm) i porównuje się do normy właściwej dla płci, wieku i wzrostu.

Badanie zostaje wykonane przy niskich względem klasycznej metody RTG dawkach promieniowania jonizującego. Jest więc bezpieczniejsze i mniej szkodliwe. Oprócz tego daje możliwość ponownego badania w krótkim czasie. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych gwarantuje wysoką jakość obrazu oraz standaryzowaną procedurę pomiaru.

Wg zaleceń Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej (ang. International Society for Clinical Densytometry) z roku 2007 metoda VFA (morfometria) jest zalecana do łącznej oceny z wynikami densytometrii kręgosłupa i kości udowej w ocenie ryzyka złamań u chorych z podejrzeniem osteoporozy.

Jak przebiega badanie morfometryczne?

Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut, jest zupełnie bezbolesne i nieszkodliwe dla zdrowia. Do samego badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Pacjent nie musi się też rozbierać. Konieczne jest jednak odsunięcie z badanego obszaru części metalowych, takich jak: suwaki, klamry od pasków, metalowe guziki, biżuteria.

Dla wygody pacjenta warto przyjść ubranym w strój nieograniczający ruchu, najlepiej pozbawiony metalowych elementów.

Do badania należy położyć się na plecach na specjalnym stole/łóżku.

Ramię densytometru przesuwa się nad ocenianym fragmentem kośćca. Na ekranie komputera pojawia się obraz kręgosłupa i dokonywany jest pomiar wysokości w cm oraz ocena deformacji trzonów kręgów części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa.

Pacjent otrzymuje wydruk z wynikiem przeprowadzonego badania.

Dane kontaktowe

Medyczne Centrum Hetmańska

ul. Hetmańska 55/1
60-218 Poznań

domofon nr 1, I piętro (winda)

skrzyżowanie ulic Głogowska/Hetmańska

tel. 61 864 20 70
tel. kom. 698 806 606
faks 61 864 20 71

 

Polityka prywatności